Homestay Bungalow

- 15%

Lều Hét 01 - Bungalow bốn ( Family room )

1,160,000 ₫

1,360,000 ₫

Lều Hét 01 - Bungalow bốn ( Family room )

Mua hàng
- 12%

Phòng Cổ Tích 6 người - Family room

1,480,000 ₫

1,690,000 ₫

Phòng Cổ Tích 6 người - Family room

Mua hàng
HOT

Phòng Cổ Tích bốn người - Fairy room ( 4 people )

1,160,000 ₫

1,260,000 ₫

Phòng Cổ Tích bốn người - Fairy room ( 4 people )

Mua hàng
HOT

Phòng Cổ Tích hai người – Twin room

740,000 ₫

940,000 ₫

Phòng Cổ Tích hai người – Twin room

Mua hàng
HOT

Phòng Aladdin – Aladdin room

740,000 ₫

940,000 ₫

Phòng Aladdin – Aladdin room

Mua hàng
HOT

Phòng Lọ Lem – Cinderella room

740,000 ₫

940,000 ₫

Phòng Lọ Lem – Cinderella room

Mua hàng